Magasin

Accepterade magasintyper (vid osäkerhet – hör av dig) och ramar

Paximat (raka) 36 eller 50
Paximat runda 100
Paximat Multimag Compact 100
CS 40 eller 100
LKM
Braun
Universalmagasin 36 eller 50

Paximat-magasin

Gepe-magasin fungerar tyvärr inte.
OBS
, dessa magasin är väldigt vanliga och ser ut så här:

Gepe-magasin

Bilderna ska vara 24 x 36 mm diapositiv eller filmnegativ i pappers- eller plastramar. Tjocka äldre glasramar, så kallad Seuthefix (två ihopsatta glasskivor, tejpade runt om), fungerar tyvärr inte, liksom inte heller skeva eller böjda pappersramar. Sådana bilder måste monteras i nya ramar.